مرور برچسب

رئیس مجمع واردات

تشریح برنامه های رییس جدید مجمع واردات

رئیس مجمع واردات با اشاره به نقش تجارت خارجی در بهبود شرایط اقتصاد کشور گفت: خودتحریمی، بلای جان اقتصاد ایران شده و هم وزن تحریم های خارجی، اقتصاد کشورمان را تحت فشار قرار داده و تضعیف کرده است.