گمرك غرب تهران مجاز به تشريفات گمركي رويه واردات قطعي است

مجمع واردات:

گمرك غرب تهران مجاز به تشريفات گمركي رويه واردات قطعي است

معاونت امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه اي اعلام كرد : گمرك غرب تهران مجاز به انجام تشريفات گمركي رويه واردات قطعي است.

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، معاونت امور گمركي اعلام كرد : با توجه به راه اندازي دوباره گمرك غرب تهران و ضرورت تسريع و تسهيل امور تشريفات گمركي كالاي وارده صاحبان كالا و جلوگيري از ازدحام كالاي وارده در ساير گمركات همجوار اجازه داده مي شود تشريفات گمركي رويه واردات قطعي با رعايت كامل مواد قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن و ساير قوانين و مقررات انجام گيرد.(اخبار مصوبات)

ممکن است شما دوست داشته باشید