ميزان مبلغ واريزي نيروي انتظامي به خزانه داري كل كشور بابت صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مشخص شد

تاريخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۹
ارگان صادر كننده : مجلس شوراي اسلامي
شماره بخشنامه :
پيوست مطلب : ندارد

نمايندگان جهت تامين نظر شوراي نگهبان ميزان مبلغ واريزي نيروي انتظامي به خزانه‌داري كل كشور بابت صدور و تعويض هر جلد گذرنامه را مشخص كردند. نمايندگان در نشست علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان اصلاح بندهاي بودجه سال ۹۲ كل كشور اعاده شده از سوي شوراي نگهبان، با ۱۴۸ رأي موافق، ۲ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع ميزان مبلغ واريزي نيروي انتظامي به خزانه داري كل كشور بابت صدور و تعويض هر جلد گذرنامه زيست سنجي بيومتريك را مشخص كردند.بنابر بند الحاقي ۲ بند ۶۷ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود بابت صدور و تعريض و تمديد هر جلد گذرنامه زيست سنجي بيومتريك براي كليه شرايط سني، مبلغ ۷۵۰ هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خرانه داري كشور واريز نمايد.(اخبار مصوبات)

ممکن است شما دوست داشته باشید