محمدرضا بوترابی رئیس مجمع واردات شد

محمدرضا بوترابی رئیس مجمع واردات شد

 

به دنبال پایان دوره ریاست علیرضا مناقبی، هیات مدیره مجمع واردات محمدرضا بوترابی را به عنوان رئیس جدید این تشکل انتخاب کردند.

گفتنی است مجمع واردات یکی از تشکل های زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شمار می‌رود.

ممکن است شما دوست داشته باشید