بخشنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص دستورالعمل نحوه صدور گواهي فعاليت نمايندگي رسمي شركتهاي خارجي در كشور

مجمع واردات:

وزارت صنعت ، معدن تجارت طي دستورالعملي به شرح زير اعلام نموده است :
اين دستور العمل بر اساس ماده «۴» قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي ماده «۲۱» قانون مذكور مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ هيات وزيران و قانون حمايتي از مصرف كنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۹ هيات وزيران و آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۲ هيات وزيران و اصلاحيه آيين نامه مذكور مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۰ هيات وزيران ، موضوع لزوم ساماندهي نمايندگي شركتهاي خارجي توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

ماده ۱ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي وارد كننده كالاهاي سرمايه اي موظفلند به منظور اخذ گواهي فعاليت نمايندگي رسمي ، نسبت به ثبت نام ، درج و ارسال اوليه اطلاعات از طريق سامانهwww.ittc.ir و در صورت وجود شرايط و تاييد مركز امور اصناف و بازرگانان ، ارسال پستي مدارك به نشاني مركز اقدام نمايند .

مركز پس از برررسي مدارك و مشروط به احراز نمايندگي رسمي ، نسبت به صدور گواهي و ارسال به نشاني متقاضي حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز اقدام خواهد نمود.

تبصره – اعتبار گواهي فعاليت نمايندگي رسمي شركت خارجي ، حداكثر ۵ سال براي خودرو و ۳ سال براي ساير كالاهاي سرمايه اي و مصرفي با دوام ، مشروط بر اعتبار مدت قرارداد في مابين شركت خارجي و نمايندگي مي باشد .

ماده ۲ – مدارك لازم براي صدور گواهي فعاليت نمايندگي رسمي شركت خارجي در كشور : ۱- درخواست كتبي ، ۲- تكميل فرم هاي مشخصات متقاضي و تعهدنامه (برابر فرم پيوست )۳- تصوير آگهي تاسيس ، تغييرات و اساسنامه شركت .۴- اصل قرارداد به زبان فارسي و يا انگليسي از شركت خارج اصلي ، شعب و يا نمايندگي كه داراي اختيارنامه رسمي از شركت خارجي اصلي باشد .

تبصره ۱ – در شرايط تحريم و در صورت عدم امكان تحقيق شرايط بند (۴) ارائه اصل قرارداد متقاضي با شركت واسط معتبر به همراه قرارداد واسط معتبر با شركت خارجي اصلي كه هر دو قرارداد ممهور به مهر اتاق بازرگاني كشور مبدا باشد ، بلامانع است .

تبصره ۲ – قرارداد يا اختيارنامه شركت خارجي اصلي به شركت واسط و تعهدنامه شركت خارجي اصلي ( و يا شركت واسط در زمان تحريم ) كه مشتمل برق قيد دوره ( شروع و خاتمه ) نام كالا ، نام تجاري كالا (برند) ، نحوه حل و فصل اختلافات و شرايط فسخ ، الزام به ارائه خدمات پس از فروش ، نام طرف خارجي و ايراني بوده مي بايست ممهور به مهر اتاق بازرگاني يا صنايع كشور مبداء و سفارت يا كنسولگري يا دفتر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران درآن كشور باشد

۵- اصل تعهد نامه شركت خارجي مبني بر تضمين خدمات پس از فروش و قطعات يدكي در مورد خودرو به مدت ده سال و در خصوص ساير كالاهاي مصرفي با دوام حداقل پنج سال از تاريخ آخرين عرضه كالا به كشور

۶- تاييديه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مبني بر احراز توانمندي خدمات فروش و پس از فروش در خصوص كالاهاي سرمايه اي و مصرفي با دوام و تاييديه معاونت امور صنايع مبني بر احراز توانمندي خدمات فروش و پس از فروش در خصوص خودرو .

ساير مقررات :ماده ۳- كليه نمايندگان رسمي كالاهاي سرمايه اي و مصرفي با دوام شركتهاي خارجي ،مكلفند متناسب با ميزان و گستره توزيع كالاي خود ،مراكز خدمات پس از فروش مطابق ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ هيات وزيران و قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۹ هيات وزيران را ايجاد نموده و فهرست و مشخصات آنها را بطور عمومي اطلاع رساني نمايند .

ماده ۴- در صورت فسخ نمايندگي از سوي شركت خارجي و يا انصراف از فعاليت توسط نماينده ايراني،طرف ايراني موظف است ،ضمن اطلاع رساني اين موضوع به صورت عمومي ،همزمان به مركز امور اصناف و بازرگانان نيز اعلام نمايد. ماده ۵- نمايندگي رسمي شركت خارجي در خصوص تبليغ كالاي خود موظف به رعايت ماده (۷) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۵/۶/۱۳۹۱ هيات وزيران مي باشد . ماده ۶- واردات كالا براي مصارف غير تجاري مانند واردات به عنوان نمونه ساخت و توليد و با شركت در نمايشگاه با رعايت مقررات ذيربط،از شمول آن دستورالعمل خارج خواهد شد .

اين دستورالعمل در«۶» ماده و «۳» تبصره در تاريخ ۴/۲/۱۳۹۳ توسط وزير صنعت ،معدن و تجارت تصويب و جايگزين« دستورالعمل ساماندهي فعاليت نمايندگي هاي رسمي شركت هاي خارجي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور »مصوب ۱۲/۹/۱۳۸۷ وزير محترم وقت بازرگاني و « ضوابط فعاليت واردكنندگان كالاهاي سرمايه اي و مصرفي با دوام خارجي در كشور »مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۹۰ وزير محترم وقت صنعت ،معدن و تجارت گرديد.

ممکن است شما دوست داشته باشید