مرور برچسب

FATF

بازار ارز حساسیت خود را به FATF از دست داد

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بازار ارز حساسیت خود را نسبت به اظهار نظرهای مربوط به FATF تا حدود زیادی از دست داده است و مردم مطمئن باشند بازار ارز سیر تعادلی خود را طی می‌کند و بانک مرکزی بر بازار مسلط است.

هیات عالی‌رتبه اروپا به تهران می‌آید

سخنگوی وزارت امورخارجه از میزبانی هیاتی از اتحادیه اروپا که در زمینه سازوکار ویژه مالی (ساحات) مسوولیت دارند در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت این هیات، هیات عالی‌رتبه کارشناسی اقتصادی و فنی خواهد بود.

چگونه نهادهای نوین جهانی در خدمت تحریم‌ها قرارگرفتند؟

سلاح پولی آمریکا،به مجموعه هماهنگ قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا،توصیه‌هایFATF وخدمات سوئیفت برای اعمال تحریم‌ها اطلاق می‌شود که ایران در سالهای اخیر یکی از مهمترین اهداف آن بوده است.

گفت‌وگوی فرضی درباره FATF

FATF تبدیل به موضوع حساسی در کشور شده که دیگر در ابعاد فنی خودش نمی‌گنجد. اظهارنظرها پیرامون این موضوع فنی از دایره سیاست هم خارج شده و موضوع به کرات در رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته است تا اذهان جامعه نیز درگیر یک موضوع فنی و تخصصی شود.