مرور برچسب

FATF

گفت‌وگوی فرضی درباره FATF

FATF تبدیل به موضوع حساسی در کشور شده که دیگر در ابعاد فنی خودش نمی‌گنجد. اظهارنظرها پیرامون این موضوع فنی از دایره سیاست هم خارج شده و موضوع به کرات در رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته است تا اذهان جامعه نیز درگیر یک موضوع فنی و تخصصی شود.

اروپا در حال باج‌گیری است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اروپا با تعیین شرط الحاق ایران به FATF به عنوان پیش نیاز فعال سازی ابزارهای دورزدن تحریم گفت: تشکیل شرکت یا نهاد واسط اروپایی، دو اشکال غیرقابل حل دارد.

منتظر امتیاز دادن‌های پیاپی در FATF باید باشیم

فاصلۀ بسیار زیادی بین باورها و اعتقادات ما با قوانین و تعاریف FATF وجود دارد و باید گفت مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه بوجود خواهد آمد و بانک مرکزی ایران توسط متخصین حرفه ای آن گروه محاصره و مجبور به دادن امتیازات بسیار…