مرور برچسب

کشاورزی

اصرار بر معامله با ریال اجبار بر تسویه با دلار!

نایب رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: دولت اصرار بر صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه با ریال دارد اما تجار را اجبار به تسویه با دلار در سامانه نیما می کند. این رفتار یک بام و دو هوای دولت زیان جبران ناپذیری را به بازار…