مرور برچسب

محمدحسین برخوردار

فساد را زیر خاکستر پنهان نکنیم

در شرایطی که کشور در تنگناهای اقتصادی قرار می‌گیرد، توقع این است که مردم و دولتمردان با انسجام و همدلی بیشتر، روزنه‌های امید و موفقیت را زنده نگه داشته، مسیر را برای درهم‌شکستن مشکلات و محدودیت‌ها هموار کنند.