مرور برچسب

مالیات

حقوق‌بگیران بیشتر از همه مالیات می‌دهند

ایجاد محدودیت‌ها برای صدور نفت ایران باعث افزایش فشارها بر منابع بودجه‌ای شده است؛ امری که خود باعث افزایش فشارها بر درآمدهای مالیاتی دولت برای سال بعد خواهد شد. یک اقتصاددان در این باره معتقد است باتوجه به اینکه ایران بهشت دلالان و…

میزان مالیات در سال جدید چقدر است؟

بر اساس بررسی‌ها در سال آینده درآمدهای واقعی دولت ۲۰۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به امسال حدود ۳.۴ درصد کاهش خواهد داشت اما در این میان نکته حایز اهمیت ان است که درآمدهای مالیاتی دولت با ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش یا ۱۰ درصد نسبت…

کار سخت دژپسند؛ افزایش مالیات بدون کور کردن تولید!

وضعیت نه چندان مناسب تولیدکنندگان از یک سو و تاکید بر افزایش مالیات از سوی دیگر باعث شده است که وزیر اقتصاد برای افزایش درآمدهای مالیاتی بر استفاده از پایه‌های جدید مالیاتی و مالیات بر عائدی بر سرمایه تاکید داشته باشد؛ موضوعی که پیش از این…

پیشنهادات جدید مالیاتی فعالان اقتصادی برای شرایط کنونی اقتصاد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران که برنامه‌های تاب‌آوری اقتصادی مدنظر است، باید مالیات بر شرکتها تعدیل شود، گفت: پایه‌های جدید مالیاتی باید تعریف شود.