مرور برچسب

قطعات خودرو

قاچاق قطعات خودرو

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: این سازمان قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری می‌شوند را چه در بخش تولید داخل و چه بخش وارداتی کنترل می‌کند.