مرور برچسب

فرهاد دژپسند

برنامه‌های اقتصادی و مالیاتی وزیر پیشنهادی اقتصاد اعلام شد

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برنامه‌هایش را برای مدیریت این وزارتخانه تشریح کرد و گفت: نسبت به تشکیل "خانه اقتصاددانان" به عنوان حلقه مفقوده کمک خواهد کرد تا با استفاده از نظرات آنها از تنگنای موجود در این برهه حساس کشور بتوان به طور…