مرور برچسب

شورای امنیت

ترامپ: شورای امنیت با آمریکا علیه ایران همکاری کند

رییس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در جلسه شورای امنیت با بیان اینکه از ۱۳ آبان تمام تحریم‌های آمریکا مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران عملیاتی خواهد شد و تحریم‌ها با قوت کامل از ۱۳ آبان اجرایی می‌شود گفت: بعد از آن آمریکا تحریم‌های بیشتری را…