مرور برچسب

شغل

ایرانی‌ها به‌کدام دلیل کارشان را تغییر می‌دهند؟

به اعتقاد کارشناسان بازار کار دلایل جابه‌جایی و ترک شغل در ایران به‌طور مستقیم با ماهیت شغل، حقوق و مزایا،‌ امنیت شغلی و جایگاه و موقعیت اجتماعی آن در ارتباط است؛ به‌همین دلیل درصدی از نیروهای کار در میانه راه تصمیم‌ می‌گیرند شغل خود را…