مرور برچسب

رییس مجمع واردت

بررسی موانع گسترش همکاری های تجاری ایران و ترکیه در مجمع واردات

رئیس مجمع واردات گفت: هنوز یکی از مهمترین مشکلات موجود در پیش روی تجار ایرانی و ترکیه ای برای گسترش همکاری های مشترک، بحث انتقال پول و تبادلات بانکی است که متاسفانه هنوز به روال عادی باز نگشته است.