مرور برچسب

تولیدکنندگان

وزیر اقتصاد برای تولیدکنندگان چه کند؟

افزایش تورم در ماه‌های گذشته باعث شده قیمت تمام شده بسیاری از اقلام تولیدی در کشور بالا رود. این شرایط از یک سو و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان از سوی دیگر باعث شده است بسیاری از کارشناسان نسبت به پیش آمدن شرایط رکود تورمی در کشور هشدار دهند.