مرور برچسب

برجام

۱۲ اقدام فوری مقابله با تحریم

تنها چند روز دیگر تا دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی‌مانده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در گزارشی ضمن اشاره به پیامدهای تحریم‌های کلی آمریکا، پیشنهاداتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده است.

پیمان بانکی اروپا علیه تحریم‌های آمریکا

محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه در تشریح سازوکار اروپا برای حفظ برجام گفت: «اروپایی‌ها در چند ماه گذشته تلاش وسیعی انجام دادند و دست‌کم تاکنون هفت بانک مرکزی توافق کرده‌اند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در آینده نیز این…