مرور برچسب

اتحادیه اروپا

پاسخ ایران به بیانیه اتحادیه اروپا

یک روز پس از بیانیه اتحادیه اروپا و ابراز نگرانی «شدید» این اتحادیه از فعالیت موشکی بالستیکی ایران، وزارت‌خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ۵ ماده‌ای‌ تاکید کرد که این‌گونه فعالیت‌های ایران «صرفا دفاعی، بازدارنده و بومی» است.

آمریکا اروپا را تهدید کرد

رییس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا هشدار داد بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی که در ابتکار اتحادیه اروپا برای حمایت از تجارت با ایران شرکت کنند، در معرض خطر تحریم‌های جدید آمریکا قرار خواهند گرفت.