آرشیو ماهانه

خرداد ۱۳۹۷

ارز ۴۲۰۰ توماني بگير و نگير دارد/ دروازه‌ها براي رانت‌جويي باز شده است

مجمع واردات: رئيس مجمع واردات با بيان اينكه ارز 4200 توماني بگير و نگير دارد، گفت: نمي‌توانيم به شريك تجاري خارجي بگوييم كه در صف ارز 4200 توماني هستيم و معلوم نيست كه چه زمان آن را دريافت خواهيم كرد.

انتقاد فعالان اقتصادي از صدور بخشنامه‌هاي ناگهاني و غافلگيركننده

مجمع واردات: يك فعال اقتصادي گفت: اولين خواسته بخش خصوصي اين است كه دولت نسبت به برنامه هاي خود «پيش آگهي» دهد و از بخشنامه هاي ناگهاني و غافلگيركننده پرهيز كند.