آرشیو ماهانه

اردیبهشت ۱۳۹۳

بخشنامه گمرك در خصوص لغو بخشنامه در مورد اخذ عوارض ۴ درصد جهت واردات كالا و محصولات فرهنگي

محمد حسين برخوردار-رئيس مجمع واردات پيش از اين، هشدار داده بود كه در صورت عدم توجه به اصول كارشناسي در تعيين مصاديق تبصره 14 بودجه سال جاري،كنش و واكنش ميان رفتار مصرف كنندگان و بازار منجر به شوك در مكانيزم عرضه و تقاضاي اين اقلام شده و در…