آرشیو ماهانه

خرداد ۱۳۹۲

ميزان مبلغ واريزي نيروي انتظامي به خزانه داري كل كشور بابت صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مشخص شد

تاريخ : 1392/03/19 ارگان صادر كننده : مجلس شوراي اسلامي شماره بخشنامه : پيوست مطلب : ندارد نمايندگان جهت تامين نظر شوراي نگهبان ميزان مبلغ واريزي نيروي انتظامي به خزانه‌داري كل كشور بابت صدور و تعويض هر جلد گذرنامه را مشخص كردند.…