۱۱ ميليارد دلار كالاي وارداتي چه شد؟

روزنامه جهان صنعت

مجمع واردات:

روزنامه جهان صنعت: در همين خصوص رييس مجمع واردات با بيان اينكه برخي در اين چهار ماه سود ميلياردي كسب كردند، گفت: بايد بررسي شود يازده هزار ميليارد دلاري كه در اين مدت واردات شده اعم از كالاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي يا اساسي، در حال حاضر با چه نرخي در بازار به فروش مي‌رود.

عليرضا مناقبي اظهار كرد: نبايد با مطرح كردن واردات ۱۶۰ ميليون دلاري موبايل، ۱۱ هزار ميليارد واردات را به حاشيه راند و فراموش كرد. وي تصريح كرد: وارد‌كننده شناسنامه‌دار و واقعي هيچ موقع كالاي مازاد وارد نمي‌كند زيرا اگر بازاري براي فروش نداشته باشد مجبور است كالا را انبار كند.

اين در حالي است كه يك سري افراد كه مشخص نيست چه كساني هستند ارز براي نياز نصف سال دريافت مي‌كنند. به گفته وي، بايد ديد از ۲۲ فروردين امسال چه افرادي رقم‌هاي بالاي ارز براي واردات گرفته‌اند و آن را چه كرده‌اند و براي چه هدفي به كار برده‌اند.

مناقبي به ايلنا گفت: تنها اتفاقي كه در اين چهار ماه رخ داد اين بود كه يك سري افراد جيب‌شان پر شد و مردم اين وسط زجر كشيدند و متضرر شدند اما در حال حاضر دوباره همه چيز به عقب برگشت.

وي با بيان اينكه قوه قضاييه بايد در اين حوزه ورود كند،گفت: دستگاه قضا نبايد از اسامي با حروف مخفف يا شطرنجي كردن چهره‌ها استفاده كند بلكه بايد با قاطعيت با متخلفين فارغ از هرگونه وابستگي سببي ، نسبي و ژن خوب برخورد شود.

مناقبي در واكنش به صداي اعتراض مردم نيز گفت: بلند شدن صداي اعتراض مردم به دليل همين رانت‌بازي‌ها و فسادهايي است كه حق مردم و بيت‌المال را تضييع كرده است.

وي در مورد بسته اقتصادي دولت نيز افزود: اگر واقعا چيزي كه عنوان شده اجرا شود و هيچ‌كس در آن دخل و تصرفي نكند و همچنين اگر اجازه دهند كار مردم به خود مردم واگذار شود وضعيت بهتر خواهد شد و به سمت ثبات و آرامش پيش خواهيم رفت. مناقبي بار ديگر تاكيد كرد: امروز كه دوباره اعلام شده ارز شناور است و پيش‌بيني مي‌شود بازار ديگر رفتار هيجاني نداشته باشد، نبايد آنهايي كه در اين مدت ارز ۳۸۰۰ يا ۴۲۰۰ توماني گرفته‌اند را فراموش كنيم.

ممکن است شما دوست داشته باشید