جلسه با هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

در این جلسه آقای دکتر زالی(قائم مقام) و آقایان دکتر مبارکی، مهندس رضایی، مهندس فنایی و مهندس مددی از اعضای بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی حضور داشتند

[gs

ممکن است شما دوست داشته باشید