برگزاری کمیسیون آرایشی و بهداشتی

در پنجاه و دومین جلسه کمیسیون آرایشی و بهداشتی که در تاریخ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، انتخاب هیات رئیسه کمیسیون انجام شد

براین اساس، آقای گشایشی به عنوان رئیس کمیسیون، آقای پورخسروانی به عنوان نائب رئیس و آقای احمدزاده به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

همچنین آقایان بنایی و بحیرایی نیز به عنوان اعضای علی البدل هیات رئیسه کمیسیون انتخاب شدند

ممکن است شما دوست داشته باشید